Det är inte så sällan vi hör om Israels framgångar inom vetenskap och kultur där landet bland annat har den högsta andelen universitetexamina per capita i världen. Israel leder också den globala innovationsscenen och överträffar Silicon Valley. På NASTAQ i New York handlas det fler israeliska företag än hela den europeiska kontinenten. Inte undra på att världens största företag vill etablera sig här som också rankas till att ha världens näst starkaste valuta efter den kinesisk yuanen. Premiärminister Netanyahu säger att det finns tre skäl till varför varje land idag vill ha diplomatiska förbindelse med Israel; teknologi, teknologi, teknologi.

Som bibeltroende kristen ringer skriftens ord om Guds löften om välsignelse över Abrahams ätt, det judiska folket och hur de ska vara ett ljus för folken, när man hör dessa rapporter.

För den som inte besökt landet kanske man föreställer sig att de framgångsrika företagarna vräker sig i lyxvillor och lever isolerat från landets konflikter, vilket man kan se i andra delar i mellanöstern. Själv har jag aldrig sett till några judiska lyxvillor även om jag besökt väletablerade judar. Däremot möts jag av en djup övertygelse om livets värde, att det är viktigare än både rikedomen och sabbaten. Tusentals judar har förstahjälpen insats i bilen eller motorcykeln och är registrerade som volontärer. Därför räknar man med att det alltid finns hjälp inom 2-3 minuter vid olyckor.

Samtidigt riktas ensidigt hat mot landet via kanaler som FN och propalestinska organisationer som målar upp en bild av apartheid. MEn trots den upplevelse av hat från alla, som flera unga tjejer ger uttryck för när jag möter dem, vill jag påstå att de inte bär på något hat.

Visst finns det en mörk sida i landet som kriminalitet, prostitution och fattigdom, men Guds förbund att de ska vara ett ljus för världen, är med själva folket. Bland de första som var på plats i Turkiet dagen efter jordbävningen, var 150 israeliska soldater för att rädda männinskor och organisera hjälpen. Bilden om hur de alla förenades i bön innan de gick in i flygplanet som skulle ta dem till Turkiet, väcker min stora beundran för dessa ungdomars ödmjukhet och uppoffring. Precis så som de har invigts i försvaret;skriften, Torah i ena handen och svärdet i det andra. Efter ett kort dygn skickades en medicinsk delegation på 230 läkare och sjuksöterskor till det jordbävningsdrabbade Turkiet för att bistå med fältsjukhus på plats.

Även i denna humanitära hjälpinsats kom tekniken till hjälp. Ett av Israels främsta försvarsteknikföretag, Elbit Systems relativt nya applikation, kopplat till en navigations-och kommandocentral, kunde den enskilda medicinska personalen på plats orientera sig via sin mobiltelefon och därmed ge effektiv hjälp.

I telefonsamtalet till IDF:s inrikeskommandos utländska räddningschef, överste Golan Voch, som leder den israeliska militärens jordbävningshjälpsinsats, uppmanda Netanyahu att göra allt han kan för att rädda liv och vara säker och att visa Israels sanna ansikte mot världen.

Gitten Öholm, artikel Världen idag